Algemene voorwaarden

 

Algemeen

 • Door het boeken van een fotoshoot geeft de klant aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Pawtography
 • De klant is aansprakelijk voor eventuele schade, lichamelijk dan wel materieel, die zijn/haar hond verricht tijdens de fotoshoot
 • Pawtography behoudt het recht om op ieder gewenst moment deze algemene voorwaarden aan te passen

 

Fotoshoot

 • De fotoshoot vindt plaats op een locatie en tijdstip overeengekomen door Pawtography en de klant
 • Bij minder gunstige weeromstandigheden (b.v. regen, hitte) kan de fotoshoot worden verplaatst

 

Foto’s

 • Pawtography is vrij haar creativiteit toe te passen tijdens de fotoshoot en nabewerking
 • Het auteursrecht van de foto’s berust ten alle tijden bij Pawtography
 • Pawtography levert geen originele, onbewerkte foto’s
 • Pawtography behoudt het recht alle foto’s te gebruiken voor promotie doeleinden. Indien de klant hier bezwaar tegen heeft, dient de klant vóór de fotoshoot dit schriftelijk door te geven
 • De klant mag de foto’s online publiceren (b.v. social media, persoonlijke website) voor niet commercieel gebruik, mits gebruik gemaakt wordt van de daarvoor geleverde foto’s in webformat met logo en onder vermelding van “Pawtography (www.pawtography.nl)”
 • Het is de klant niet toegestaan om de geleverde foto’s aan te passen of bij te werken
 • Het is de klant niet toegestaan om de geleverde foto’s zonder toestemming van Pawtography aan derden te leveren voor commerciële doeleinden